Дигиталните иновации в помощ на е-Образованието

На 24 октомври 2019 г. в София Хотел Балкан се проведе XV-ата Национална конференция по е-Образование „Дигиталните иновации в помощ на е-Образованието“. Конференцията се организира от ICT Мedia и поставя на фокус внедряването и използването на съвременни ИКТ средства в образованието. Официален гост на събитието беше Мария Габриел – европейски комисар по цифрова икономика и цифрово общество. Събитието беше уважено и от заместник-министъра на образованието и науката Таня Михайлова.
„Вярвам в голямата сила на образованието. И винаги се застъпвам за необходимостта от доближаване на образованието до новите изисквания на пазара на труда, на цифровата ера. Най-добрите инвестиции в бъдещето са инвестициите в хората. Едва ли има съмнения в това. Уменията и образованието са двигател на конкурентоспособността и иновациите на Европа. Образованието, уменията, научните изследвания може би за първи път са поставени толкова високо в европейския дневен ред и на следващата Европейска комисия. Пред нас е предизвикателството да ги изпълним със съдържание, с нови резултати и по-иновативни решения. Днешната XV Национална конференция „Дигиталните иновации в помощ на е-Образованието“ ни даде възможност да дискутираме нови решения за образованието.”, каза Мария Габриел.
В конференцията взеха участие над 200 представители на предучилищното, училищното и висшето образование, директори, заместник-директори, ректори, заместник-ректори, декани, заместник-декани и други експерти, представители на държавни институции. На конференцията присъстваха Елена Стоилова, директор на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ и Биляна Йорданова, учител по информатика и ИТ.
Основна цел на събитието е да представи иновативни практики за дигитална трансформация в сферата на образованието, за развиване на дигитални умения и използване на съвременни ИКТ средства в обучението.

 

digit-umen-
digit-umen-
digit-umen-
digit-umen-
digit-umen-
digit-umen-
digit-umen-
digit-umen-
digit-umen-
digit-umen-