Стипендия „Генерал - майор Константин Жостов“

 Ръководството на ПМГ " Проф. Ем. Иванов" информира, че с решение № 1/10.09.2019 г. на Педагогическия съвет на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ (Протокол № 13/10.09.2019г.) е учредената стипендия на името на генерал-майор Константин Жостов.
Константин Антонов Жостов е български офицер, генерал-майор от генералщабното ведомство, началник-щаб на Трета армия през Балканската война (1912 – 1913) и началник на Щаба на войската през Първата световна война (1915 – 1918).
С учредяването на стипендия „Генерал - майор Константин Жостов“ гимназията си поставя следните цели:
- Да изпълни акуратно, почтено, отговорно и докрай волята на своя дарител - проф. Иван Гаврилов за финансово подпомагане на ученици завършващи 12 клас/момче и момиче/, които показват отлични резултати по история и се изявяват като добри родолюбци.
- Да даде шанс на ученици с високи лични качества и учебни постижения да подпомогнат образованието си в български висши учебни заведения след средното си образование;
- Да стимулира всички ученици на гимназията да работят отговорно върху собственото си личностно изграждане като личности, да проявяват доблест, родолюбие,активност, креативност, нравственост и позитивна амбиция в конкурентна среда в обучението и в живота.

Предоставяме документите, свързани със стипендия „Генерал - майор Константин Жостов“.