Ново лого на ПМГ

Природоматематическа гимназия  " Проф. Ем. Иванов" - град Кюстендил  има ново лого. В края на 2018 година по инициатива на Ученическия съвет на училището бе обявен конкурс за изработване на ново лого.

Мирела Кенова – ученичка от 7 клас е автор на идейния проект за лого на ПМГ. Преди да достигне завършения си вид, логото извървя своя път. В този творчески процес взеха участие- учители, ученици, бивши възпитаници на ПМГ, съмишленици – и всичко това под умелата координация на училищния психолог – г-жа Механджийска.

За да ви потопим в енергията, която носи логото  ще ви разкажем за символите в него и тяхното значение-посланието, което носят.

ПТИЦАТА ,  обърната с поглед към бъдещето е символ на свободата на полета на човешката мисъл и дух, на положителните промени.

ЗЛАТНОТО СЕЧЕНИЕ, известно още като златната пропорция се проявява навсякъде. Не само великите математици на всички епохи са се увличали от него. то е вдъхновявало биолози, художници, музиканти, историци, архитекти.

В него може да се види скритата хармония на всичко, което ни заобикаля.

π -пи, едно силно математическо число, което след десетичната си запетая има безкрайна последователност от знаци. то символизира нишката, следата, която оставяме във времето и пространството, приемствеността между поколенията и различията, които ни обединяват.

Символиката на цветовете в логото също не е случайна:

ОРАНЖЕВИЯТ ЦВЯТ символизира растежа, радостта, оптимизма и светлината.

СИВИЯТ ЦВЯТ символизира отговорността, последователността,  изпълнителността в действията.

На добър час на Природоматематическа гимназия - иновативно училище през учебната 2019 - 2020 година!