Прием в VIII клас след трети етап на класиране

Предлагаме следната актуална информация за прием в в VIII клас след трети етап на класиране:

СПРАВКА ЗА БРОЯ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА В ПМГ „ПРОФ. ЕМАНУИЛ ИВАНОВ” – VІІІ клас СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ за учебна 2019/2020 година

СЪОБЩЕНИЕ - СРОКОВЕ ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VІІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ (от 05.08.2019 г. до 10.09.2019 г.)
СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № 963/21.06.2019 г. НА ДИРЕКТОРА НА ПМГ