Иновативни педагогически техники

На 3 и 4 юли 2019 година се проведе квалификационен курс на педегогическия персонал на ПМГ " Проф. Ем. Иванов" на тема: "Иновативни педагогически техники за овладяване на проблемното поведение при учениците".
Обсъдени бяха въпроси, свързани с тревожност, страх, агресивност и др., както и силата на работата в екип и превантивната работа.
Лектор на обучението бе доц. д-р Ицка Дерижан - преподавател в Югозападен университет - Благоевград.

 

 

 

povedenie-
povedenie-
povedenie-