Дипломиране на випуск 2019 на ПМГ

На 20 юни 2019 година 96 зрелостници от ВИПУСК 2019 година на ПМГ" Проф. Ем. Иванов" на специална церемония получиха дипломите си.

По традиция на тържеството бяха връчени награди на катедрите в училището на следните ученици:

Симона Антонова Николова Специалното отличие по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Ивона Димитрова Милчова Специалното отличие по МАТЕМАТИКА

Никола Николаев Терзийски Специалното отличие по ИНФОРМАТИКА

Благовест Костадинов Благоев Специалното отличие по ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Анна Радославова Славева Специалното отличие по БИОЛОГИЯ

Беатрис Кирилова Начева Специалното отличие по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Яна Андреева Миленкова Специалното отличие по ИСТОРИЯ

Радослав Павлинов Бегов Специалното отличие по ГЕОГРАФИЯ

Валерия Наскова Кадийска Специалното отличие СПОРТИСТ на випуска

Яна Андреева Миленкова Специалното отличие по ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО и ФОТОГРАФИЯ

Кристина Даниелова Димитрова Специално отличие за принос в развитието на УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

Антонина Красимирова Атанасова Специалното отличие НАЙ–РЕДОВЕН УЧЕНИК

Носител на академичната награда на ВИПУСК 2019 е Беатрис Начева - ученикът с най-висок успех в дипломата.

От името на родителите към зрелостниците се обърна господин Пламен Младенов - член на Обществения съвет към ПМГ, баща на един от зрелостниците, директор на Териториалното поделение на НОИ в Кюстендил.

 

Кристина Димитрова, бивш председател на Ученическия съвет - благодари от името на зрелостниците.

  ВИПУСК 2019 година на ПМГ"Проф. Емануил Иванов" завърши!

На добър час, скъпи зрелостници!

 

 

diplomirane-
diplomirane-
diplomirane-
diplomirane-
diplomirane-
diplomirane-
diplomirane-
diplomirane-
diplomirane-
diplomirane-
diplomirane-
diplomirane-
diplomirane-
diplomirane-
diplomirane-
diplomirane-
diplomirane-
diplomirane-
diplomirane-
diplomirane-
diplomirane-
diplomirane-
diplomirane-
diplomirane-
diplomirane-
diplomirane-
diplomirane-
diplomirane-
diplomirane-
diplomirane-
diplomirane-
diplomirane-
diplomirane-
diplomirane-
diplomirane-
diplomirane-
diplomirane-
diplomirane-
diplomirane-
diplomirane-
diplomirane-
diplomirane-
diplomirane-
diplomirane-
diplomirane-
diplomirane-
diplomirane-