ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр.Кюстендил с европейска награда за STEM инициатива

ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр.Кюстендил се включи в международната инициатива STEM Discovery Week 2019 - седмица, посветена на природните науки, технологиите, инженерните науки и математиката.

Основният фокус през тази година бе върху учебните материали и ресурси, и тяхното използване в образователните дейности. На 24 април 2019 г. в училището се проведе „Ден на отворените врати“, където ученици и учители представиха по атрактивен и забавен начин науките, които се изучават.
Тази инициатива бе представена в блога на STEM Discovery Week 2019 и е единственият победител в състезанието на Scientix от България, в това направление. Отличната оценка и челното място за ПМГ гр. Кюстендил, в състезанието на European Schoolnet е за оригиналната идея и отличната реализация на провеждането на „Ден на отворените врати“.

Scientix е общност за научно образование чрез европейски изследователски проект, съфинансиран от Европейската комисия в рамките на програма Хоризонт 2020. Екипът на Scientix изпрати покана на Биляна Йорданова, координатор на инициативата от ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ за участие в 30th Science Projects Workshop in the Future Classroom Lab в Брюксел, който се проведе в периода 14-16 юни 2019 г., където тя получи грамота и сертификат за участие в иновативно обучение.

 

stem-inic-
stem-inic-
stem-inic-
stem-inic-
stem-inic-
stem-inic-
stem-inic-
stem-inic-
stem-inic-
stem-inic-
stem-inic-
stem-inic-
stem-inic-
stem-inic-
stem-inic-
stem-inic-
stem-inic-
stem-inic-
stem-inic-