Професионализъм -Мотивация - Гаранция за успех

На 7 май 2019 година в читалище „Братство“ в град Кюстендил се проведе Общински форум „Училищна панорама и панорама на професионалното образование".

Учениците от седми клас и техните родители имаха възможността да се запознаят с предлаганите профили и професии в профилираните и професионалните гимназии и в средните училища от община Кюстендил. Инициативата е на  РУО – Кюстендил в изпълнение на комуникационните дейности, съгласно правилата за планиране и реализиране на държавния план-прием в осми клас в учебните заведения.

ПМГ „Проф. Ем. Иванов“ участва със собствен щанд и презентация под наслов "ПМГ - ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ - МОТИВАЦИЯ - ГАРАНЦИЯ ЗА УСПЕХ".

За учебната 2019/2020 година Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“ гр. Кюстендил осъществява прием на ученици след завършено основно образование (VІІ клас) в следните профили:

 1. Математически
  Математика и информатика
  1 паралелка (26 ученици)
 2. Софтуерни и хардуерни науки
  Информатика и информационни технологии
  2 паралелки (52 ученици)
 3. Природни науки
  Биология и химия
  1 паралелка (26 ученици)
 
panorama-o-
panorama-o-
panorama-o-
panorama-o-
panorama-o-
panorama-o-
panorama-o-
panorama-o-
panorama-o-
panorama-o-
panorama-o-
panorama-o-
panorama-o-
u-panorama-
u-panorama-
u-panorama-
u-panorama-