Шарено предизвикателство

 През месец март 2019 година, ние - учениците от VIб клас и класният ни ръководител Юлиана Карпузова - се включихме в благотворително Шарено предизвикателство в полза на децата със Синдром на Даун, като закупихме с кауза от техните шарени чорапки. Ние приемаме децата със Синдром на Даун.

 

predizvikatelstvo-
predizvikatelstvo-
predizvikatelstvo-
predizvikatelstvo-