НІРРО – международна олимпиада по английски език

В края на месец февруари се проведе предварителният кръг на НІРРО – международна олимпиада по английски език, организирана от Global Hippo Association. В олимпиадата участват ученици от 6 до 19 г. от целия свят, провежда се в три кръга: предварителен, полуфинален и финален.
Тази година тя се провежда за седми път, като нашето училище взе участие за първи път в категориите Hippo 1, Hippo 2, Hippo 3, Hippo 4 и Hippo 5. В предварителния кръг се включиха 37 ученици, а 12 от тях получиха максимален резултат и се класираха за полуфиналния кръг. Участниците с максимален брой точки са:

Hippo 2

1. Йоанна Валериева Анастасова -7 кл.
2. Дейвид Радославов Нешев – 6 кл.

 

Hippo 3

1. Калоян Светославов Димитров – 9 кл.
2. Евтим Евтимов Иванов – 9 кл.
3. Денислав Емилов Зарев- 9 кл. .
4. Ани Ивайлова Ковачева - 9 кл.
5. Василия Бисерова Спиридонова - 9 кл.
6. Стелиан Любомиров Георгиев - 8 кл.
7. Мартин Мариов Христов - 8 кл.

Hippo 4

1. Никола Светославов Георгиев -10 кл.
2. Аполония Нети Иванова Гаврилова – 10 кл.
Hippo 5 1. Георги Кирилов Иванов – 12 кл.

Пожелаваме успех на класираните ученици!