Ученици от ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ с призови места в националния конкурс „Пространство и време“

На 1-ви март 2019 година в Аулата на Великотърновския университет се проведе заключителният етап (публична защита) на третото издание на ученическия конкурс „Пространство и време“, организиран от Академия за лидери при Историческия факултет, ателие „История и памет“ и с подкрепата на Студентския съвет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
Научните журита отличиха най-успешните участници в конкурса, които получиха и специална Грамота на Историческия факултет. С грамоти за оказаната професионална подкрепа на младите лидери в контекста на качествената промяна на връзката университет – училище бяха почетени и учителите.
Предварителната селекция на изпратените конкурсни материали се осъществи от преподаватели от две от катедрите на Историческия факултет – „Нова и най-нова история на България“ и „География“.
Мартин Ковачки от 10 в клас зае второ място в направление блог, със своя проект „Споделено за географията“. Ръководители на проекта са Албена Джонева, учител по география и икономика, и Биляна Йорданова, учител по информатика.
Мария Петрова и Славея Антонова от 10 а клас, завоюваха второ място в направление мулимедийни презентации с проекта си „Извезана народност“. Ръководител на проекта е Биляна Йорданова, учител по информатика.
В двете тематични направления – история и география – в заключителния етап са включени 88 разработки, които са авторски продукт на 95 ученици от гимназиалната образователна степен (ІХ – ХІ (ХІІ) клас). Представените конкурсни материали са в три формата: писмен, визуален и електронен. Сред темите, провокирали най-силно интереса на младите хора към историята на българския народ и държава, и на нейното съвременно географско пространство, са: Приносът на траките в съвременната българска култура, Българите и „другите“ в Османската империя, По следите на една фотография, Човекът, с който се гордее моят род; Едно от лицата на географията, Моята географска и културна представа за България, „Научих, че всеки иска да живее на върха на планината, забравяйки, че единственото, което има значение, е как се катерим“ (Габриел Гарсия Маркес), „Въображението е по-важно от знанието“ (Алберт Айнщайн), Отговорността да си европеец, Споделено за географията.
От името на ректора проф. д-р Христо Бонджолов и академичното ръководство приветствие към гостите и участниците в събитието отправи доц. д-р Димитър Димитров, зам.-ректор по международната дейност на Великотърновския университет. „Радвам се да видя толкова млади хора – ученици, студенти и докторанти, участници в конференцията. Това е пътят към сериозната наука. По време на този престижен форум ще имате възможност да обменяте мисли и идеи, което ще ви помогне занапред. Пожелавам успех на конференцията!“, каза в приветствието си доц. Димитър Димитров.

 

 

 
prostranstvo-vreme-
prostranstvo-vreme-
prostranstvo-vreme-
prostranstvo-vreme-
prostranstvo-vreme-
prostranstvo-vreme-
prostranstvo-vreme-
prostranstvo-vreme-
prostranstvo-vreme-
prostranstvo-vreme-
prostranstvo-vreme-
prostranstvo-vreme-
prostranstvo-vreme-
prostranstvo-vreme-
prostranstvo-vreme-
prostranstvo-vreme-