45-годишнина на Природоматематическа гимназия "Проф. Ем.Иванов"

По случай 45-годишнината на Природоматематическа гимназия "Проф. Ем.Иванов" и с благотворителна цел учениците на Татяна Живкова и Детелина Тихолова издадоха книжка с творби на младите поети и художници на училището. Отпечатването на книжката бе финансирано изцяло със средства от коледните благотворителни базари.

Авторите благодарят на всички граждани и институции, които помогнаха отпечатаните 400 бр. да бъдат продадени и по сметката на Тони Костов да постъпят 2385 лв.

 

Книжката с творбите на младите поети и художници на училището можете да прелистите тук: "Това е нашият свят".