В ПМГ „Проф. Еманул Иванов“ гр. Кюстендил се открива школа по информатика

На 1 февруари 2019 година Американската фондация за България обяви резултатите от конкурса за съфинансиране на извънкласни школи по математика, информатика, физика, химия, астрономия, лингвистика и биология за учебната 2018/2019 година.
Всяка година Американска фондация за България обявява конкурс за съфинансиране на извънкласни школи по математика, информатика, физика, химия, астрономия, лингвистика и биология, като основната цел на тази програма е да се насърчат и подпомогнат учителите от математическите и природоматематическите гимназии, като бъдат стимулирани да посветят своите усилия в по-задълбочено изучаване и преподаване на тяхната дисциплина и да имат възможност за повече индивидуални занимания със своите ученици с изявени интереси в изброените области.

За учебната 2018/2019 година ПМГ „Проф. Еманул Иванов“, гр. Кюстендил спечели със своя проект „Школа по информатика“. Предстои да се проведат  занимания с ученици от училището ни с изявени интереси в областта на програмирането.
Работата по проекта “ Школа по информатика“ е неразделно свързан с реализацията на проект "Център за високи постижения на ученици по природни науки и екология", финансиран от Фондация "Америка за България".

Координатори на проекта са Цветяна Йовева и Валентина Стоименова - учители в ПМГ "Проф. Ем. Иванов" - Кюстендил.