Секция към Съюза на математиците в България

На 24 януари 2019 година двадесет учители от община Кюстендил станаха учредители на секция към Съюза на математиците в България. Домакин на Учредителното събрание беше ПМГ „Проф. Ем. Иванов“. Избраното ръководство е в състав: Георги Стоилов, Маргарита Здравкова, Елица Лазарова, Галина Александрова и Биляна Йорданова.

Гост от Управителния съвет на СМБ беше изтъкнатия български математик проф. дмн Петър Бойваленков, който поздрави кюстендилската колегия и ѝ пожела ползотворна бъдеща работа.