Ученически съвет за учебната 2018/2019 година

След успешен мандат за учебната 2017/2018 година и отлична организация на двете основни събития за училището – рекламната кампания и Вечерта на ПМГ, Кристина Димитрова от 12 Б клас „предаде“ поста на председател на Ученическия съвет.
Нейни наследнички за учебната 2018/2019 година са:
председател - Бригита Андонова от 11 А клас и заместник-председатели: Кристиана Боянова – 11 В клас и Йоана Цонева – 9 А клас, които бяха избрани на общо събрание с явно гласуване.


Новата структура на Ученическия съвет се състои от шест комисии:
- Учебна дейност – с председател Йоана Пешева 10 А клас
- Тържества – с председател Кристина Петрова 9 В клас
- Кампании – с председател Ани Георгиева 10 А клас
- Обучения /дебати – с председател Йоана Цонева 9 А клас
- Медиаторство конфликти, нарушения – с председател Андреа Николчова 8 А клас
- Интериор – с председател Йоана Марковска 9 Г клас

 

 
u4-savet-
u4-savet-
u4-savet-