Награда за ПМГ

През учебната 2017/2018 година ПМГ участва в образователната програма на Административен съд – Кюстендил. За успешната съвместна работа училището получава награда - отливка на герба на Република България.
На 8 август 2018 година председателят на Административен съд – Кюстендил Иван Демиревски връчи отливка на Герба на Република България на директора на Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“ гр. Кюстендил Екатерина Паскалева, преди старта на новата учебна година. Финансовите средства по наградния фонд са утвърдени по Протокол № 18 от заседание на Пленума на ВСС в изпълнение на Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ за учебната 2017/2018 година.

Директорът на ПМГ изказа сърдечни благодарности на магистратите от Административен съд – Кюстендил за проявения професионализъм при изнасяне на лекциите пред учениците, проведени под форма на дискусии. Изразена бе и положителна оценка за полезността от Програмата, тъй като участвалите в нея 104 ученици придобиха както теоретични, така и практически познания за функционирането на съдебната система. Програмата е изигра положителна  роля в кариерното ориентиране на част от учениците и те изразяваха желание до продължат работата си по нея.

Получената награда бе поставена в централното  фоайе на училището.