Посещение в ПМГ – Габрово

  На 2 юли 2018 година колективът на ПМГ „Проф. Ем. Иванов“ посети ПМГ „ Академик Иван Гюзелев“ в град Габрово.
Срещата между учителите на двете гимназии беше изключително ползотворна, защото обмениха опит и информация по отношение на организацията на учебния процес и прилагането на различни иновативни методи на преподаване в двете училища.

 

 
PMG-Gabrovo-
PMG-Gabrovo-
PMG-Gabrovo-
PMG-Gabrovo-