Семинар по проект „Търсачи на астероиди“

На 27.06.2018 г. в ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил се проведе заключителен семинар по проект „Търсачи на астероиди“.
През учебната година 10 ученици от VIII до XII клас, във възрастов диапазон 14-18 години, участваха в дейностите на клуба. Техен ръководител беше г-жа Силвия Стойчева, учител по физика и астрономия.
Проектът бе реализиран с помощта на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ по програма „Знания за успех“, с финансовата подкрепа на SAP Labs България.
На заключителния семинар учениците показаха различни възможности за съчетаване на изкуството и науката. Част от тях рисуваха върху тениски на тема „Космос“.
„Участниците в дейностите по проекта разпространяваха своите практики, създадените проекти и макети. Уроците бяха мултиплицирани сред близо 100 ученици от учебното заведение. Идеята беше знанията да се прилагат на практика, да има процес и упражнения“ – каза Биляна Йорданова, учител по информационни технологии и ръководител на проекта.
Смятам, че ползата от астрономията е голяма. Учениците виждат малко повече за света около себе си, успяват да се ориентират по звездното небе, да решават сложни задачи, да виждат смисъла от математиката и екологията. Така те придобиват една по-цялостна представа за процесите и явленията, обогатяват знанията и възможностите си, уточни Силвия Стойчева.
Всички дейности по проекта се реализира успешно, защото те изцяло промениха отношението на учениците към науката и образованието, повишиха мотивацията, желанието и интересът им за учене чрез прилагане на STEM и STEAM обучение.

 

 

astronomia-
astronomia-
astronomia-
astronomia-
astronomia-
astronomia-
astronomia-
astronomia-
astronomia-
astronomia-
astronomia-
astronomia-
astronomia-
astronomia-
astronomia-
astronomia-
astronomia-
astronomia-
astronomia-
astronomia-