На добър час!

На 22 юни 2018 год. на тържествена церемония бяха връчени дипломите за завършено средно образование на Випуск 2018 в ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, град Кюстендил – 45-тият в историята на училището.

Общо 75 зрелостници приключиха важен етап от житейския си път с поглед към мечтаното бъдеще, пълни с оптимизъм и енергия.

Успешно се дипломираха всички ученици от випуска с общо постижение от Държавните зрелостни изпити – Много добър (5,22) и среден успех от гимназиалната степен на обучение според дипломите - Много добър (5,36).

На задължителния за всички ДЗИ по български език и литература: 20% от оценките са отлични. Среден успех – Много добър (5,04).

Математика и природни науки избраха около 62% от завършилите тази година ПМГ с отлични резултати по математика - 2 пълни шестици и общ успех Много добър (5,36) и една пълна шестица по химия и опазване на околната среда и общ успех Отличен (5,69).

Прави впечатление, че над 37% от учениците избраха чужд език като втори държавен зрелостен изпит: английски език – 26 души - 7 пълни шестици, среден успех – Отличен (5,75); руски език и испански език по един релостник с отлично представяне.

Повече от 41% от всички получени изпитни оценки на двата зрелостни изпита са „Отличен“, 16 зрелостници имат и на двата изпита отлични оценки – това са повече от 21% от випускниците.

Освен с отличните си резултати в учебната работа, в историята на випуска остават високите постижения от олимпиади и състезания на неговите математици-информатици: Светослав Георгиев, Алекс Петров; на физика - Васил Михайлов; химичката - Надежда Димова; география и икономика – Васко Георгиев; български език и литература – Божидара Начева; английски език – Антонио Петров; на художничката Янита Ангелова и спортиста Емилиян Тасков, които получиха специалните награди на методически обединения по решение на Педагогическия съвет на училището.

Специално приветствие от името на родителите на завършващите ПМГ поднесе г-жа Гергина Попова, а от името на абитуриентите обръщение към учители, родители и най-вече към съвипускниците направи Божидара Начева.

Г-жа Паскалева – директор на ПМГ – се обърна към зрелостниците с думите: „Скъпи млади хора, бъдете здрави и упорити, борбени и непримирими, преследвайки мечтите си. Живейте с чест и не се страхувайте да признавате грешките си – това ще ви прави по-силни и по-достойни за хората около вас. Вярвайте в себе си и в избора, който непрекъснато ще трябва да правите! Така нашето силно желание да успеете в живота си, ще се сбъдне.

На добър час!“

vipusk2018-
vipusk2018-
vipusk2018-
vipusk2018-
vipusk2018-
vipusk2018-
vipusk2018-
vipusk2018-
vipusk2018-
vipusk2018-
vipusk2018-
vipusk2018-
vipusk2018-
vipusk2018-