Момичета и технологии – мисията възможна

За да отбележат Международния ден на момичетата в информационните и комуникационни технологии (ИКТ), Международният съюз по далекосъобщения (МСД) и Европейската комисия организираха съвместно събитие, което се проведе в гр. София на 28 април 2018 г. Инициативата събра ключови политици, гражданското общество, индустрията и академичната общност, за да обсъдят действия за преодоляване на цифровото разделение между половете. Успоредно с дискусията на високо ниво бе организирана програма за група от 70 момичета на възраст между 12 и 16 години, които имаха възможността да се запознаят с ИКТ чрез забавни и образователни семинари. По-голямата част от момичетата, които взеха участие, са ученици на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил.
Г-н Houlin Zhao, генерален секретар на Международния телекомуникационен съюз (ITU) заедно с г-жа Мария Габриел, комисар, Цифрова икономика и общество и Европейската комисия, връчиха сертификати на участвалите момичета и на учителите от училището.
Международният ден на момичетата в ИКТ се празнува ежегодно по целия свят с цел повишаване на осведомеността относно нарастващото значение на цифровите умения за адекватна реализация в различните сектори. Инициативата има за цел да създаде глобална среда, която да насърчава момичетата и младите жени да се реализират професионално в нарастващата сфера на информационните и комуникационните технологии (ИКТ). Подобни събития са сигурна предпоставка за успешен старт в изграждането на бъдеща кариера.

Вижте моменти от срещата:

 
misia-
misia-
misia-
misia-
misia-
misia-
misia-
misia-
misia-
misia-
misia-
misia-
misia-
misia-
misia-
misia-
misia-
misia-