Турнир на младите физици

Ученици на Природоматематическа гимназия „Проф. Ем. Иванов“ взеха участие като наблюдатели на YOUNG PHYSICIST’ TOURNAMENT & WORKSHOP в София от 10 до 14 април 2018г.
Учениците Иван Митов от 10 клас, Кирил Ябукарски, Златин Йонев и Янис Якимов от 8 клас, заедно с г-жа Силвия Стойчева – учител по физика,  взеха участие като наблюдатели на YOUNG PHYSICIST’ TOURNAMENT & WORKSHOP по покана на Фондация „Наука без граници“ с председател  професор, дфн, д-р Бойка Анева.
Организатори на „YOUNG PHYSICISTS’ TOURNAMENT & WORKSHOP“ ( Турнир на младите физици с международно участие и съпътстващ семинар ) са Фондация „Наука без Граници”, със съдействието на БАН и СУ „Св. Кл. Охридски“ и с подкрепата на проекта OSOS (Отворени училища за отворено общество) по Европейската програма Horizon 2020.
В турнира се включиха отбори от Гърция, Румъния, Сърбия и Словакия, както и български ученици от гр. Русе. В оспорвани битки върху изследователски задачи участниците показаха ентусиазъм, умения за екипна работа и високо ниво на подготовка, защитавайки своите проекти. Най-добре се представиха учениците от Словакия.
Съпътстващият семинар, който се проведе, имаше за цел да запознае учителите и ръководителите на отбори със спецификата на Международния турнир на младите физици (IYPT), както и с изследователските методи в образованието.
Проведоха се дискусии, обмяна на опит и обсъждане на критериите за оценяване. Събитието имаше за цел да провокира интерес и желание за участие на повече български ученици в Международния турнир, да мотивира учителите да подготвят отбори и да работят с учениците си по задачи от него. Не на последно място се даде възможност за натрупване на турнирен опит на състезателите от българския отбор, които се готвят за Международния турнир през м. юли 2018 г.
Изказваме благодарност към председателя на Фондация „Наука без граници“ – професор, дфн, д-р Бойка Анева за прекрасната възможност да бъдем част от семинара.

turnir-f-
turnir-f-
turnir-f-
turnir-f-
turnir-f-
turnir-f-