Open menu

Mинистърът на образованието и науката проф. д-р Сашо Пенов награди общността на ПМГ за принос в цялостната й дейност срещу насилието и тормоза
На 15 ноември 2022 година Министерство на образованието и науката, в сътрудничество с UNICEF Bulgaria организираха национална кръгла маса „Училище без агресия за сигурна училищна среда“.

 Форумът беше част от заключителното събитие по националната програма „Стъпки заедно“, в което се включиха представители на МОН, УНИЦЕФ, представители на РУО – Кюстендил, представители на РУО от страната, експерти, директори на училища, учители, ученици Миротворци, асоциация Родители.
Екипът на ПМГ - Лилия Механджийска – координатор на програмата, Кристина Цекова – учител по ФВС и Ася Тасева – учител по испански език, представи добри практики на гимназията в посока подкрепа на педагогическите специалисти – част от стратегията на училището за развитие на социалната и емоционална компетентност в общността.
Презентацията на екипа на ПМГ получи много висока оценка от присъстващите в залата.

Училищната общност благодари на УНИЦЕФ и МОН за възможността да се включи като пилотна по програмата „СТЪПКИ ЗАЕДНО“. Специална благодарност за прекрасното сътрудничество отправяме към г-жа Роза Димова - координатор на програмата за УНИЦЕФ България и на нашия ментор – д-р Петя Варчева.

agresia-
agresia-
agresia-
agresia-