Новини

На 16 януари 2020 г. в актовата зала на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ гр. Кюстендил, се проведе интересен и забавен урок с тема „Въведение в Scratch”.Scratch е интерактивна платформа за визуално програмиране, която помага на децата да развият креативно и логическо мислене, както и умения за работа в екип и да направят първите си стъпки в програмирането.
Участници бяха учениците от V клас, а лектор бе Янислав Боцев, ученик от VI клас, който демонстрира направени от него игри и проекти.
Считаме, че метода „връстници обучават връстници“ дава моного ефективни резултати за повишаване на дигиталната грамотност на учениците и повишаване на тяхната мотивация за учене.
Янислав Боцев ще проведе кратък курс на желаещите да се занимават с програмиране със Scratch и разработка на игри.

 

 

scratch-
scratch-
scratch-
scratch-
scratch-
scratch-
scratch-
scratch-
scratch-
scratch-
scratch-
scratch-

По предложение на ученици от VIII клас на нашето училище предстои учредяване на „Мото клуб“ в ПМГ.

Предлагаме Ви да се запознаете с тяхното писмо - обръщение към всички ученици на гимназията.

 Здравейте,
Ние – Виктор Цветков и Йоана Венева – от 8 г клас, сме „запалени“ по автомобилите и организираме „Мотоклуб“ в ПМГ. В клуба ще се изучават и ще се обсъждат характеристиките на автомобилите, джиповете, камионите, мотоциклетите и другите превозни средства; вътрешен и външен тунинг; ще се посещават автомобилни мероприятия.
Срещите ще се провеждат всеки понеделник от 15 часа в конферентната зала на ПМГ.
Каним всички, които се интересуват от автомобили, мотоциклети и други превозни средства да се присъединят към нас!

Очакваме Ви!

Предлагаме Ви писмото на инициаторите за изграждане на Мото - клуб в ПМГ, заедно с  кратка форма за заявяване на желание за участие в дейността на „Мото клуб“.

Читателският клуб към Ученическия съвет на ПМГ успешно приключи своята активна дейност за 2019 г. с изявата си в национален ефир - интервю за БНТ.

 

Коледната украса на клуба е в съответствие с цялостната концепция на гимназията - "Да рециклираме Коледа" и да спасим коледно дърво.

Вижте:

 

-klub-
-klub-
-klub-
-klub-
-klub-