Новини

На 16 и 17 ноември 2019 , Ани Ковачева, ученичка от 10г клас на Природоматематическа гимназия “Проф. Емануил Иванов, взе участие в състезание по речи и дебати на английски език, организирано от фондация “БЕСТ”(Български турнири по английска реч и дебати).
Основана през 2013 година, Фондация “БЕСТ” предоставя на българските ученици, изучаващи английски език, възможност да бъдат част от общност, където не само да усъвършенстват уменията си по английски език, но и да постигнат личностно развитие. “БЕСТ” си поставя за цел да мотивира учениците да мислят критически, да се изразяват креативно, и да бъдат част от общество, което активно се интересува от бъдещето и успеха на България. Предоставя възможност за участие в състезания по английска реч и дебати както в България, така и международно.
Учениците се състезават в следните 5 дисциплини на английски език: дебати, публична реч, драматичен дует, рецитиране на проза и рецитиране на поезия.

Ани се класира сред шестте финалиста и взе ПЪРВО МЯСТО в категория оригинална оратория. Речта, с която тя се представи на състезанието бе “Функционалната неграмотност сред младите хора”.
Ани, поздравления за отличното представяне!

best-fondacia-
best-fondacia-
best-fondacia-
best-fondacia-

През месец октомври 2019 година учениците от Ученическия съвет на ПМГ – София Василева, Ивана Андонова и Симона Георгиева от 10 г клас сформираха читателски клуб, под мотото „Губим себе си в книгите и там се намираме“.
Клубът печели популярност сред ученическата общност и до момента в него са се включили активно 14 ученици от 8, 9, 10 и 11 клас. Дейността му се изразява в обсъждане и дискусия на книги, които предварително са прочетени от всеки член.

До момента са реализирани следните дейности:
• Посещение на културни мероприятия в ХГ „Владимир Димитров – Майстора“, свързани с литературата.
• Прочетени са и са обсъдени две литературни произведения.

В бъдеще се планират:
• Посещения на литературни фестивали в гр.София и страната.
• Посещение на културни паметници, свързани с бележити автори.
• Увеличаване на популярността на клуба в училище и участие на членовете му в дебати по актуални теми.
Очакваме Ви!

 

knigi-
knigi-
knigi-
knigi-

 На 16 ноември се отбелязва Международният ден на толерантността. През 1996 година, Общото събрание на ООН призовава страните членки, да почитат датата за ден на толерантността, като с дейности да разпространяват идеята за разбирателство между народите.
Нa 16 ноември 2019 година ученици на Природоматематическа гимназия "Професор Еманиул Иванов" и заместник-директора - г-жа Михаела Владимирова, посетиха ДПЛФУ " Ильо Войвода" - Кюстендил и взеха участие в дискусията за толерантността в ежедневието - за разпространение на равенството, подобряването на условията на живот, отричането на дискриминацията.

С присъствието си в Дома и със своето поведение и действия учениците показаха, че Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на нашите форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност.

Нея я подпомагат знанията, откритостта, общуването и свободата на мисълта, съвестта и убежденията.
Толерантност – това е хармония в многообразието. Това не е само морален дълг, но и политическа и правна потребност.

Толерантност – това е добродетел, която прави възможно достигането на мира и способства за замяната на културата на войната с културата на мира.

 

tolerance-
tolerance-
tolerance-
tolerance-
tolerance-
tolerance-
tolerance-
tolerance-
tolerance-
tolerance-
tolerance-
tolerance-
tolerance-
tolerance-
tolerance-
tolerance-
tolerance-
tolerance-
tolerance-
tolerance-
tolerance-
tolerance-
tolerance-
tolerance-
tolerance-
tolerance-