1. Тема на обучението: „Дигитална раница“

2. Място на провеждане: гр. Пловдив

3. Период на провеждане: от 02.07. до 04.07.2023 г.

4. Начален и краен час: 02.07.- от 14:30-17:30 ч.

5. Начален и краен час: 03 и 04.07.- от 09:00-12:00ч.

6. Наименование на обучителната организация: ПМГ „ Проф. Емануил Иванов“

7. Брой на педагогическите специалисти заявили желание да участват: 35