1. Тема на обучението

 „Онлайн обучителна програма за Google Certified Educator ниво 1"

 2. Място на провеждане

 Онлайн

 3. Период на провеждане

 7 седмици/всеки четвъртък/ от 23.02.2023г.

 4. Начален и краен ча

 от 18:00-19:30ч.

 5. Наименование на обучителната организация

 Център за твореческо обучение

 6. Брой на педагогическите специалисти заявили желание да участват

 6