1. Тема на обучението

 Самоанализ/рефлексия от проведените шнтирдисциплинарни уроци с ресурсите на INTEL

 2. Място на провеждане

 ПМГ „ Проф.Емануил Иванов“/заседателна зала/

 3. Период на провеждане

 22.02.2023г.

 4. Начален и краен час

 от 14:30-16:00ч.
 5. Наименование на обучителната организация

ПМГ „ Проф.Емануил Иванов“

 6. Брой на педагогическите специалисти заявили желание да участват

 15