Open menu

1. Тема на обучението                                                    

 Нови възможности с надграждащи планове на Google Workspace

2. Място на провеждане

 Онлайн

3. Период на провеждане

 10.02.2023г.

4. Начален и краен час

 от 16:00-17:30ч.

5. Наименование на обучителната организация

 Център за творческо обучение

6 .Брой на педагогическите специалисти заявили желание да участват

 10