Съобщения

Традиционните пробни тестове за седмокласници по формата на НВО ще бъдат проведени в сградата на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, както следва:

  • 31март 2018 г. (събота) - МАТЕМАТИКА
  • 14 април 2018 г. (събота) - БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА.

Такса правоучастие - 10,00 лв, която се внася на място в деня на теста при представител на фирмата-организатор.

Участниците:

  • се събират в двора на училището до 9:30 часа;
  • заемат места в залите, записват се в протоколите на квесторите и внасят таксата за правоучастие между 9:30 и 9:50 часа;
  • изслушват инструктаж и получават материалите за теста – между 9:50 и 9:59 часа.

Начало на теста 10:00 часа. Продължителност – 150 минути.

Продължава изпълнението на проект “Център за високи постижения по природни науки и екология”, финансиран от Фондация "Америка за България", който стартира на 21 юли 2017 г. и продължава 18 месеца. Проектът е част от програмата „Училища на бъдещето“ и е сред 23-те избрани от общо 270 училищни проекта в цялата страна в последното издание на конкурса. Финансирането е в размер на 144 000 лева, като собственият принос е 47 816 лева. Проектът беше представен на конкурса SAME WORLD – Европейски конкурс за добри практики в областта на образованието за екологично устойчиво развитие на 13 европейски организации, като спечели 1-во място на Националния кръг.
В рамките на проекта общо 6 класни стаи и 3 лаборатории по биология, химия и физика ще бъдат оборудвани по съвременните изисквания за модерна учебна среда на 21 век. Ще бъде модернизирана дигиталната среда в училището чрез въвеждане на цифрова обучителна техника в т.нар. облачна информационна среда. Предстои да бъде проведено обучение на учителите за работа с новата техника и технологии.
Центърът за високи постижения се фокусира върху иновативни, напреднали научни методи, инициативи и мерки, осигуряващи научна и технологична среда, атрактивна за младите хора. Дейностите по проекта ще поставят нови предизвикателства пред учениците, гарант за дългосрочна кариерна перспектива в областта на науката. Учениците ще имат отворен достъп до всички образователни ресурси, което ще им даде допълнителна мотивация за напредък, ще отвори нови хоризонти пред тях, ще им предостави възможност да покажат наученото и да поставят основите на своя принос за развитието на науката.