Съобщения

Традиционните пробни тестове за седмокласници по формата на НВО ще бъдат проведени в сградата на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, както следва:

  • 31март 2018 г. (събота) - МАТЕМАТИКА
  • 14 април 2018 г. (събота) - БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА.

Такса правоучастие - 10,00 лв, която се внася на място в деня на теста при представител на фирмата-организатор.

Участниците:

  • се събират в двора на училището до 9:30 часа;
  • заемат места в залите, записват се в протоколите на квесторите и внасят таксата за правоучастие между 9:30 и 9:50 часа;
  • изслушват инструктаж и получават материалите за теста – между 9:50 и 9:59 часа.

Начало на теста 10:00 часа. Продължителност – 150 минути.