Съобщения

Учебници за IX, X, XI и XII клас - списък "pdf" формат  ТУК

ПМГ „ПРОФ. ЕМ. ИВАНОВ” ЩЕ ПРИЕМА 2 ПАРАЛЕЛКИ В ПЕТИ КЛАС

ПМГ „Проф. Ем. Иванов” гр. Кюстендил  ще приема 2 паралелки в пети клас. Промяната е направена след изменение на Наредба № 10/1.09.2017 г. за организация на дейностите в училищното образование   (Публикувано в Държавен вестник № 49/9.06.2017 г.) и Заповед №  УД - 433/15.06.2017 г.  на Началника на РУО Кюстендил, с която се изменя Заповед № УД – 187/23.03.2017 г. в т.2.3 Приложение №3 – Държавен план -прием в V клас на ПМГ Проф. Ем. Иванов”.

Ако Ви предстои кандидатсване във ВУЗ е добре да се запознаете с

Рейтингова система на висшите училища в България -  http://rsvu.mon.bg/    

rs 2016 image