Съобщения

На 22 май 2018 година от 18.30 часа в Парк хотел - Кюстендил се организира Вечер на ПМГ, посветена на  учениците и учителите на училището.
Поканени са за участие родители на ученици, членове на Обществен съвет, Училищно настоятелство, приятели и членове на ОБЩНОСТТА ПМГ!
Изявата се провежда в навечерието на 24 май - Ден на славянската писменост и култура и е част от тържествата свързани с 45 годишнината на ПМГ.
Заповядайте!

 Запознайте се с презентацията за събитието:

Дарете сега

 

donate now

 Уважаеми дами и господа!
Скъпи приятели,
Нашата Природоматематическа гимназия,
създадена като
Окръжна математическа гимназия – Кюстендил,
става на 45 години!
Днес – НИЕ, - Общественият съвет, Училищното настоятелство и цялата общност на ПМГ „ Проф. Ем. Иванов“ в лицето на учениците, учителите и служителите, Ви призоваваме да обединим усилия в името на още една цел – обновяване на остарялата и амортизирана учебна база: създаване на по – здравословни, по – модерни и стимулиращи условия за учене и труд.

Училищното настоятелство и ръководство на училището гарантират прозрачност и ефективно разходване на финансовите средства според волята на всеки дарител.ПМГ " Проф. Ем. Иванов" ще участва в общинския форум „Училищна панорама и панорама на професионалното образование - Кюстендил“ ще се проведе днес и утре в Читалище „Братство“.
Регионално управление на образованието кани учениците, родителите, представители на образователните институции, представители на бизнеса и обществеността да вземат участие във форума.

Той има за цел информиране на учениците от седми клас и техните родители с предлаганите профили и професии в профилираните и професионалните гимназии от община Кюстендил, включени в държавния план-прием за учебната 2018/2019 година, осигуряване на информиран избор и кариерно ориентиране на учениците от седми клас от училищата на територията на община Кюстендил и повишаване на интереса към професионалното образование и обучение.

Общинският форум „Училищна панорама и панорама на професионалното образование“ ще бъде официално открит на 10 май, от 14:00 часа в Читалище „Братство“. Организатори на форума са: РУО, Община Кюстендил, ЦПЛР-ОДК и Читалище „Братство". И в двата дни - 10 и 11 май, форумът ще е отворен за посещение от 14:00-18:00 часа.