Съобщения

Откриване на новата учебна година - 17 септември 2018 година - 10.00 часа в двора на училището

У В А Ж А Е М И            Р О Д И Т Е Л И,

Във връзка с организацията на учебната 2018/2019 година ще се проведат родителски срещи от 18:00 ч в Конферентната зала на ПМГ, както следва:

10.09.2018 г.        (понеделник)      VІІ клас
11.09.2018 г.        ( вторник ) -         V клас
12.09.2018 г.        ( сряда ) -           VІІІ клас

 От ръководството

На 23 август 2018 г. е обявена обществена поръчка:

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на корпус за природни науки към пмг"проф.емануил иванов", по 2 обособени позиции”, както следва: обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на технологично оборудване”; обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на обзавеждане” .

Вижте още: