Съобщения

ПМГ " Проф. Ем. Иванов" ще участва в общинския форум „Училищна панорама и панорама на професионалното образование - Кюстендил“ ще се проведе днес и утре в Читалище „Братство“.
Регионално управление на образованието кани учениците, родителите, представители на образователните институции, представители на бизнеса и обществеността да вземат участие във форума.

Той има за цел информиране на учениците от седми клас и техните родители с предлаганите профили и професии в профилираните и професионалните гимназии от община Кюстендил, включени в държавния план-прием за учебната 2018/2019 година, осигуряване на информиран избор и кариерно ориентиране на учениците от седми клас от училищата на територията на община Кюстендил и повишаване на интереса към професионалното образование и обучение.

Общинският форум „Училищна панорама и панорама на професионалното образование“ ще бъде официално открит на 10 май, от 14:00 часа в Читалище „Братство“. Организатори на форума са: РУО, Община Кюстендил, ЦПЛР-ОДК и Читалище „Братство". И в двата дни - 10 и 11 май, форумът ще е отворен за посещение от 14:00-18:00 часа.

Традиционните пробни тестове за седмокласници по формата на НВО ще бъдат проведени в сградата на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, както следва:

  • 31март 2018 г. (събота) - МАТЕМАТИКА
  • 14 април 2018 г. (събота) - БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА.

Такса правоучастие - 10,00 лв, която се внася на място в деня на теста при представител на фирмата-организатор.

Участниците:

  • се събират в двора на училището до 9:30 часа;
  • заемат места в залите, записват се в протоколите на квесторите и внасят таксата за правоучастие между 9:30 и 9:50 часа;
  • изслушват инструктаж и получават материалите за теста – между 9:50 и 9:59 часа.

Начало на теста 10:00 часа. Продължителност – 150 минути.