Декларация за информирано съгласие

В съответствие с  Указания за организиране и провеждане на присъствено обучение в училище /от 03.06.2020 г./, е необходимо  родителя (в случай, че детето ще идва в училище) да попълни приложената декларация.