Съобщение на Училищно настоятелство при ПМГ

Общо отчетно изборно събрание на сдружение с нестопанска цел "Училищно настоятелство при ПМГ" ще се проведе на 22 юни 2020 година от 17.30 часа,