Съобщение за прием в пети клас - 30.04.2020

Уважаеми родители,
Със Заповед № РД 06-120 от 29 април 2020 година на РУО – Кюстендил, е утвърден държавният план-прием за учебната 2020/2021 година в ПЕТИ клас в Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“, както следва: 2 паралелки с общо 52 ученици.
Съгласно Наредба №10 /01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и в сроковете, регламентирани в нея, бяха определени и публикувани на сайта на училището СПИСЪК на състезания и РЕГЛАМЕНТ за прием в 5 клас. Знаете, че състезанията не бяха проведени, в резултат на което тези документи са неприложими.
На 30 април 2020 година се проведе видеоконферентна среща на директорите на математическите гимназии с министъра на образованието и неговия екип. Тема на обсъждането беше приемът на ученици в пети клас в тези училища.
Информираме ви, че предстои определяне на дата за провеждане на математическо състезание за прием в ПЕТИ клас в математическите гимназии – във втората половина на месец юни, след провеждането на държавните зрелостни изпити и националното външно оценяване за 7 КЛАС.
Ще ползваме опита от провеждането на тези изпити и ще осигурим възможно най-безопасни условия за здравето на децата и учителите. Явяването на състезанието е ПО ЖЕЛАНИЕ и БЕЗ ТАКСА за правоучастие.
За организацията на това състезание е необходимо да знаем кои ученици ще участват в него.
Ако желаете детето Ви да участва в състезанието за прием в ПМГ трябва да подадете заявление за участие. Това може да стане по ЕДИН от следните два начина:

- Електронно - попълнете форма на следния линк:

https://forms.gle/arTncsX5ZjHLiAQL9

ИЛИ

- Разпечатете заявлението на хартия, попълнете и го предайте на охраната на входа на ПМГ (от там бихте могли да получите и формуляр).

СРОКЪТ за подаване на заявленията е 1 юни 2020 година, 15:00 часа

Следете страницата на училището, където ще публикуваме допълнителна информация относно датата на състезанието (определя се от МОН), мястото и началния час, организацията му (пропусквателен режим и изисквания), новия РЕГЛАМЕНТ (очакваме заповед/наредба от МОН)

Бъдете здрави!
Елена Стоилова, директор