График за провеждане на изпити на ученици на самостоятелна форма на обучение

Запознайте се с График за провеждане на изпити на ученици на самостоятелна форма на обучение за определяне на годишна оценка - сесия май - юни 2020 година.