Програма на заниманията по интереси (13 - 16 април 2020 година)

Запознайте с Програмата на занимания по интереси за периода от 13 април до 16 април 2020 година.