Организация за периода 13 - 16 април 2020

Уважаеми родители,

Скъпи ученици,

Предлагаме Ви да се запознаете с Писмото на директора на ПМГ до родителите и учениците, във връзка с организацията на дейностите в ПМГ за периода от 13 до 16 април т.г.

Подробности може да намерите в Програма на заниманията по интереси за периода 13 - 16 април 2020 година.