Прием в пети клас

 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС НА ПМГ „ПРОФ. ЕМАНУИЛ ИВАНОВ” ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В КАБ. 201 (КАНЦЕЛАРИЯ) ОТ 3 ЮНИ ДО 7 ЮНИ 2019 год. от 08:00 ч. до 16:30 ч.

 

от ръководството на ПМГ „Проф. Емануил Иванов”