Родителски срещи

На 6 ноември (вторник) 2018 г. от 18.00 часа - родителски срещи на учениците от IX, X, XI, XII класове.

На 7 ноември (сряда) 2018 г. от 18.00 часа - родителски срещи на учениците от V, VI, VII. VIII класове.