Родителски срещи

У В А Ж А Е М И            Р О Д И Т Е Л И,

Във връзка с организацията на учебната 2018/2019 година ще се проведат родителски срещи от 18:00 ч в Конферентната зала на ПМГ, както следва:

10.09.2018 г.        (понеделник)      VІІ клас
11.09.2018 г.        ( вторник ) -         V клас
12.09.2018 г.        ( сряда ) -           VІІІ клас

 От ръководството