Дарителска кампания

Дарете сега

 

donate now

 Уважаеми дами и господа!
Скъпи приятели,
Нашата Природоматематическа гимназия,
създадена като
Окръжна математическа гимназия – Кюстендил,
става на 45 години!
Днес – НИЕ, - Общественият съвет, Училищното настоятелство и цялата общност на ПМГ „ Проф. Ем. Иванов“ в лицето на учениците, учителите и служителите, Ви призоваваме да обединим усилия в името на още една цел – обновяване на остарялата и амортизирана учебна база: създаване на по – здравословни, по – модерни и стимулиращи условия за учене и труд.

Училищното настоятелство и ръководство на училището гарантират прозрачност и ефективно разходване на финансовите средства според волята на всеки дарител.