Open menu

 Уважаеми родители,

 Уважаеми ученици,

 ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ в образователния процес работи със следните електронни платформи: Електронен дневник на ШКОЛО и GOOGLE Workspace for education.

 Училището предлага обучение за новите ученици от 5. и 8. клас и техните родители през месец септември 2023 г. Обучението включва създаване и регистриране на ученически и родителски акаунт, достъп и работа в електронна среда, виртуални класни стаи и други.

 За да се запишете за обучение може да изтеглите от сайта и попълните предварително Приложение 9 и Приложение 20.

 Приложенията се подават заедно със заявление за записване по образец при подаване на документите за записване в осми/пети клас.

 Обученията ще се провеждат от 04.09.2023 г. до 14.09.2023 г.