Предостаявяме Ви списък на класираните за приемане в V клас ученици на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ за учебната 2023/2024 година.