Съобщения

Протоколи от проведени пробни изпити по математика и БЕЛ - VII клас

ПРОТОКОЛ резултати от пробен изпит по математика - VII клас - 09.03.2019 г.ПРОТОКОЛ резултати от пробен изпит по БЕЛ - VIIклас -16.03.2019 г.

Областният кръг на математическото състезание "Европейско кенгуру" ще се проведе в Кюстендил и Дупница. Това ще стане на 23.03.2019 г. от 11.00 часа до 12.30 часа. Училища-домакини, където ще се състои състезанието са:

ПМГ "Проф. Ем. Иванов" - Кюстендил за 4 - 12 клас

 

НУ "Св. Кл. Охридски" - Кюстендил за 1 - 3 клас

ПГ "Хр. Ботев" - Дупница за 3 - 12 клас

ОУ "Ев. Георгиев" - Дупница за 1 - 2 клас