Съобщения

На 6 ноември (вторник) 2018 г. от 18.00 часа - родителски срещи на учениците от IX, X, XI, XII класове.

На 7 ноември (сряда) 2018 г. от 18.00 часа - родителски срещи на учениците от V, VI, VII. VIII класове.

Откриване на новата учебна година - 17 септември 2018 година - 10.00 часа в двора на училището

У В А Ж А Е М И            Р О Д И Т Е Л И,

Във връзка с организацията на учебната 2018/2019 година ще се проведат родителски срещи от 18:00 ч в Конферентната зала на ПМГ, както следва:

10.09.2018 г.        (понеделник)      VІІ клас
11.09.2018 г.        ( вторник ) -         V клас
12.09.2018 г.        ( сряда ) -           VІІІ клас

 От ръководството