Предстоящо

Предстои провеждането на Дни на отворени врати.

Представяме Ви график за провеждането им по училища.

 

От 09 до 11 май 2022 година в ПМГ ще се проведе мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата – ПМГ “ Проф. Ем. Иванов“ гр. Кюстендил, МГ "Акад. К. Попов" гр. Пловдив и ОУ „СВ. Паисий Хилендарски“ гр. Кюстендил по НП "ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ”
Предлагаме Ви да се запознаете с Програмата:

 

На 15 април (петък) 2022 г. от 10.00 до 16.00 ч. ще се проведе "Ден на отворените врати" на факултет МТФ при ТУ-София, като на всеки кръгъл час ще има организирана група, която ще има възможността да надникне в нашия лабораторен комплекс.

 

Ние от Машинно-технологичния факултет при ТУ-София каним Вашите ученици, кандидат-студенти и учители да ни посетят, за да се запознаят с богатата база, с която разполагаме - съвременни индустриални системи, роботи и 3D технологии.

Ще представим и нашите специалности (https://tu-sofia.bg/faculties/specialties/19), новата ни специалност "Интелигентни системи и изкуствен интелект" (на български и английски език),
както и утвърдените - "Дигитални индустриални технологии" и "Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето".

 

Александра Умленска е една от участничките конференцията "Български гласове за Европа: Гласът на младитe"
На 2 март 2022 година в Пресклуба на БТА в Кюстендил ще се проведе конференция конференцията "Български гласове за Европа: Гласът на младите".Александра Умленска е една от участничките в нея.
Ето как я представят в сайта на БТА:

 

Едва 17-годишна, Александра Умленска от Кюстендил вече е признат изобретател. Освен че е ученичка, тя е и преподавател по математика и физика и води уроци безплатно. А рафтовете на библиотеката й не успяват да съберат всички нейни отличия от състезания в точните науки. Сред иновативните й изобретения са робот-помощник и колело, задвижвано от въздуха.

Прочетете още: Александра Умленска е една от участничките конференцията "Български гласове за Европа: Гласът на...

ПМГ “Проф. Емануил Иванов”- град Кюстендил организира конкурс в следните категории:

I. ИЗРАБОТКА НА ТЕМАТИЧНИ ВИЗИТНИ КАРТИЧКИ

Изработка на визитни картички за учителите по катедри:
1. Катедра „Български език и литература“
2. Катедра „Чужди езици“
3. Катедра „Математика“
4. Катедра „Компютърни науки“
5. Катедра „Обществени науки и гражданско образование“
6. Катедра „Природни науки и екология“
7. Катедра „Изкуства и спорт“

Изисквания, които трябва да бъдат спазени:
⮚ да са изработени на графична програма по избор (например Adobe Photoshop, Inkscape, Corel Draw, Adobe Illustrator, Corel Painter Classic и др.);
⮚ подходяща резолюция, 300 ppi, CMYK;
⮚ ако използвате допълнителни готови изображения да са с много висока резолюция;
⮚ да се използва максимално площта за печат 5см/9см;
⮚ добра композиция;
⮚ правилно избрани цветове за печат;
⮚ да има превю и файл на програмата, с която сте работили;
⮚ да са налични и шрифтовете, които сте използвали.

 КОМИСИЯ: Валентина Стоименова, Цветяна Йовева, Десислава Скерлева

II. ИЗРАБОТКА НА ТЕМАТИЧНИ ГРАМОТИ

Изработка на грамоти в следните категории:
● АКАДЕМИЧНА НАГРАДА
● СТИПЕНДИЯ ЖОСТОВ
● СПЕЦИАЛНО ОТЛИЧИЕ – на всяка една от катедрите
● ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ
● СЪДЕЙСТВИЕ В ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРАЗНИЧНО СЪБИТИЕ ЗА ОБЩНОСТТА – ДЕНЯ НА ПМГ

Изисквания, които трябва да бъдат спазени:
⮚ да са изработени на графична програма по избор (например Adobe Photoshop, Inkscape, Corel Draw, Adobe Illustrator, Corel Painter Classic и др.);
⮚ А4, 300 ppi, CMYK;
⮚ ако използвате допълнителни готови изображения да са с много висока резолюция

 КОМИСИЯ: Елица Лазарова, ИлиянЛулев

III. ИЗРАБОТКА НА ЛИСТ НА ПЪРВЕНЦИТЕ

Изисквания, които трябва да бъдат спазени:
⮚ да са изработени на графична програма по избор (например Adobe Photoshop, Inkscape, Corel Draw, Adobe Illustrator, Corel Painter Classic и др.);
⮚ А2, 300 ppi, CMYK;
⮚ ако използвате допълнителни готови изображения да са с много висока резолюция;
⮚ да включва примерно от 80-120 имена, текст – Lorem Ipsum.

 КОМИСИЯ: Камен Котев, Биляна Йорданова, Миглена Цекина

В конкурса могат да участват ученици от ПМГ “Проф. Емануил Иванов”- град Кюстендил.
За съдействие и допълнителна информация се обръщайте към съответните комисии.

Срок за предаване на проектите: 31.03.2022 г. – проектите предавайте на съответните комисии.

Победителите във всяка от изброените категории ще получат материална награда!

Забележка:
1.Само като отправна точка, без да се задължавате да се придържате към нея прилагаме част от грамотите, като визия и текст, за 2019-2020 уч. година и грамотите за 2020-2021 уч. година:
2.Само като отправна точка, без да се задължавате да се придържате към нея прилагаме лист на първенците, като визия, за 2019-2020 уч. година и лист на първенците за 2020-2021 уч. година:

konkurs-
konkurs-
konkurs-
konkurs-
konkurs-
konkurs-
konkurs-
konkurs-
konkurs-
konkurs-
konkurs-
konkurs-
konkurs-
konkurs-
konkurs-
konkurs-
konkurs-
konkurs-
konkurs-