ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
25 април 2018 г. - откриване - 14:00

 

 

 

    

 

В програмата:
•    Срещи с преподаватели и ученици на училището;
•    Срещи с победители в олимпиади, състезания и конкурси;
•    Презентации и пътеводители;
•    Научни работилници и ателиета.

Събитието има за цел да предостави информация за възможностите за обучение и развитие в ПМГ на седмокласниците, на които предстои важен и отговорен избор, свързан с тяхното бъдеще.