Дни на отворени врати

 

 

 

 

На 26 април 2017 година в Природоматематическа гимназия " Проф. Ем. Иванов" се организира ден на отворени врати.
Методическите  обединение по катедри ( "Български език и литература" " Чужди езица", "Математика", "Информатика и Информационни технологии", "Природни науки", "Обществени науки", "Спорт и изкуства" )ще представи дейността си, постигнати резултати и успехи на ученици от ПМГ.
Заповядайте в нашето училище, за да се запознаете на място с нас!