На 30 ноември 2022 година от 13.00 часа в конферентната зала на училището - „Поход на вдъхновителите” и Telerik Academy School
Участват: Алекса Тачев, Петър Шарков, Стоян Костадинов, Младен Борисов и Калоян Средов.
Заповядайте!