Предоставяме Ви информация за новата младежка програма на WWF Bulgaria за зелено предприемачество и решаване на някои от най-неотложните екологични и социални проблеми в света.

Програмата Panda Labs е подкрепена от Министерство на образованието и науката.
Ето кратка информация за програмата.

Panda Labs е глобална иновационна програма на WWF и най-новата и вълнуваща платформа за решаване на някои от най-неотложните екологични и социални проблеми в света.

Panda Labs се въвежда за първа година в България с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

Фокус на програмата Panda Labs са младежите между 15 и 25 години и тяхното дейно участие в разрешаване на екологични проблеми.

През м. януари 2021 г. започва първата кампания за набиране на участници, а повече информация можете да откриете на сайта на програмата:

Националният конкурс "Път към славата" ще се проведе през месец март 2021 година.
Предлагаме Ви регламента за участие.
Срок за заявките - 10 февруари 2021 година

Уважаеми ученици,

Предоставяме Ви писмото, изпратено от ректора на Икономически университет Варна. В него са посочени възможности за ученици, предоставяни от Икономически университет - Варна.

Предоставяме Ви писмо на Ръководителя на представителството на Россътрудничество в Република България О.Н.Широкова за възможността българските ученици да получат безплатно образование в руските вузове. В него ще намерите отговори на следните въпроси:
УСЛОВИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ПРЕСТОЙ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ
КЪДЕ ДА СЕ ОБЪРНЕ КАНДИДАТЪТ?
СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТИТЕ ПО ОСНОВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОГРАМИТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ.

 

 

Съобщение "Кариери" за учениците от 9-12 клас и техните родители!

Уважаеми ученици,
Уважаеми родители,

Предоставяме на Вашето внимание График на събитията с изложения за образование в чужбина - есен 2019 година.