Как да разбера в какво съм добър?

Как да разбера в какво съм добър?

    Способностите се проявяват рано
    Способностите се зявяват като спонтанна склонност, без предварително обучение и насочване
    Напредването и усъвършенстването е много бързо
    Реализират висока продуктивност – резултатност

Осъзнатият избор е предпоставка за успешна кариера и удовлетворение от работата

Осъзнатостта  включва отговор на въпросите:
Заради кой правя избора си?; Как направих този избор?; Проучих ли възможностите си?; Кое училище е подходящо за мен и защо?; Помислих ли с какво искам да се занимавам в бъдеще?; Училището ще отговори ли на очакванията ми за бъдеща успешна кариерна реализация?; Какво и колко се учи там?

Липса на осъзнатост означава:
Избирам училището заради приятелите си.
Избирам „лесния” път – получавам високи оценки без необходимите знания.
Не съм наясно със собствените си интереси и възможности.
Страхувам се от предизвикателствата и лесно се отказвам.
Не проучвам възможностите, а се ориентирам по слухове.
Не умея да планирам.
Не съм последователен и целенасочен.Кой управлява живота ми и прави изборите ми?